APARAT Silensor-SL – zapobiegający chrapaniu i bezdechom

APARAT Silensor-SL –   zapobiegający chrapaniu i bezdechom

Chrapanie:

 Zjawisko chrapania dotyka prawie 40% społeczeństwa.

Spadek napięcia mięśniowego podczas snu prowadzi do przewężenia górnych dróg oddechowych. Przewężenie to przyspiesza prąd powietrza wskutek czego różne struktury w obrębie górnych dróg oddechowych zaczynają drżeć, co wywołuje odgłos chrapania. Chrapanie jest zatem procesem mechanicznym, któremu można przeciwdziałać również w sposób mechaniczny. W takich sytuacjach podejmuje się leczenie stomatologiczne.

Bezdech, przerwy w oddychaniu podczas snu:

Bezdech senny jest od pewnego stopnia nasilenia poważnym stanem chorobowym, który może być przyczyną nie tylko zmęczenia w ciągu dnia, lecz także prowadzić do poważnych schorzeń systemowych.

Bezdech to całkowite zatrzymanie oddychania. Bezdech obstrukcyjny polega na całkowitym zamknięciu dróg oddechowych. W przypadku bezdechu centralnego ustaje centralny odruch oddychania. Spłycenie oddechu polega na zmniejszeniu przepływu powietrza o ponad 50%.

Wskaźnik AHI, czyli wskaźnik bezdechu/spłyceń oddechu określa stopień zaawansowania schorzenia. Bezdech/spłycenie oddechu trwa co najmniej 10 sekund. Liczy się ilość bezdechów podczas godziny snu: 10 bezdechów na godzinę daje wskaźnik wielkości 10. Wynik 0 do 5 jest prawidłowy, w przypadku wyniku od 5 do 10 mamy do czynienia z lekkim stopniem schorzenia, w przypadku wyniku 10 do 20 ze średnim stopniem schorzenia, natomiast wynik powyżej 20 oznacza ciężki stopnień schorzenia.

Bezdech obstrukcyjny charakteryzuje się przerwaniem bardzo głośnego chrapania.

Bezdech centralny przebiega natomiast bez objawów zewnętrznych.

Zasada działania Silensor-sl:  

Silensor-sl to przeźroczysta szyna dla szczęki i żuchwy. Żuchwa jest przemieszczana ku przodowi przy pomocy dwóch łączników, które łączą z boku obie szyny. W ten sposób Silensor-sl przeciwdziała przewężeniu dróg oddechowych.

Prędkość strumienia powietrza spada – a tym samym ustaje ruch tkanek miękkich, który jest odpowiedzialny za powstawanie charakterystycznego odgłosu. Szyna Silensor-sl pozwala na wykonywanie ruchów żuchwą, jednak uniemożliwia jej cofnięcie. Dzięki takiemu działaniu Silensor-sl jest komfortowym, a zarazem skutecznym zabezpieczeniem przed chrapaniem.

Badania kliniczne dowiodły, że doprzednie przemieszczenie żuchwy pozwala na znaczne zredukowanie chrapania u ponad 80% pacjentów, a wskaźnik bezdechu może spaść nawet o 50%.

Kiedy należy zastosować Silensor-sl?

Ponieważ prawie we wszystkich przypadkach odgłos chrapania jest wynikiem przewężenia dróg oddechowych, należy spodziewać się, że Silensor-sl jest bardzo korzystny w leczeniu takich zaburzeń. Delikatny kształt szyny sprawia, że nie utrudnia ona oddychania przez usta.

Znaczna otyłość może jednak niekorzystnie wpłynąć na rezultat terapii. Począwszy od BMI (Body-Mass-Index) powyżej 30 skuteczność leczenia znacznie spada. Szyny Silensor-sl nie można stosować u pacjentów bezzębnych (brak możliwości zakotwiczenia). W przypadku uzębienia resztkowego lekarz dentysta musi sprawdzić, czy istniejące zęby są w stanie zapewnić odpowiednie utrzymanie szyny. W przypadku podejrzenia tak poważnego zaburzenia, jakim jest bezdech senny należy ocenić skuteczność szyny Silensor-sl w laboratorium badania snu.

Wskazówki i rady:

Jeżeli użytkownik Silensor-sl zauważy przemieszczanie zębów, musi to niezwłocznie zgłosić swojemu lekarzowi. Lekarz dentysta podejmuje wówczas decyzję, czy szyna może być nadal użytkowana.

Po zdjęciu szyny pacjent odczuwa mniejszą lub większą zmianę warunków zwarciowych. Z reguły stan ten utrzymuje się krótko i zgodnie z wieloma badaniami nie niesie ze sobą żadnych skutków.

W początkowej fazie leczenia z wykorzystaniem Silensor-sl obserwuje się często nadmierne wydzielanie śliny, które jednak w krótkim czasie ustępuje.

Zachęcamy do wypełnienia Ankiety

Poniższa ankieta stanowi element ułatwiający diagnozowanie chrapania i obstrukcyjnego bezdechu sennego.

Share this :